Eb en Vloed, Eb en vloed tijden, getijden tabel,

Spread the love

Getijdentabel 2017

Eb en vloed is een beweging van het zeewater. Als het hoogwater wordt stroomt het water naar het Noorden en bij laagwater naar het Zuiden.

Het Getij en de vangstkansen:

De getijden zijn van een niet te onderschatten belang bij het zeevissen. Eb en Vloed bepalen namelijk voor een groot deel of en waar de vis op zoek gaat naar voedsel.

Eb en Vloed, Eb en vloed tijden, getijden tabel, weer, hoog en laag water grafiek

Op deze pagina vindt u alle informatie die essentieel is voor een succesvol dagje vissen!

De duur van de Getijcyclus:

Door de baan van de maan om de aarde blijft de schijnbare positie van de maan ten opzichte van de zon, per dag zo’n 50 minuten achter. Daardoor is het twee keer hoogwater en tweemaal laagwater per ‘maan-dag’ van 24 uur en 50 minuten. De gemiddelde duur van een getijcyclus is dus geen 12 uur, maar 12 uur en 25 minuten.

De Kentering:

Het moment dat de vloedstroom overgaat in de ebstroom, of omgekeerd en waarbij de stroomsnelheid enige tijd minimaal is, dit heet de kentering en het heeft niks met doodtij te maken.

 Eb en vloed tijden tijden, getijden tabel voor Frankrijk:

http://maree.info/

Eb en vloed is een beweging van het zeewater. Als het hoogwater wordt stroomt het water naar het Noorden en bij laagwater naar het Zuiden.

 BUIENRADAR LINK

Getij:

Het getij is de beweging van eb en vloed in de zee. Het water komt regelmatig omhoog en zakt met de zelfde regelmaat weer terug. Het is een natuurverschijnsel dat vrij simpel te verklaren is.

De basis van getijdenbewegingen liggen in de bewegingen van de maan om de aarde en van de aarde om de zon. Aangezien de bewegingen van deze twee hemellichamen zeer constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook.

Invloed van de maan

Het getij ontstaat door de aardrotatie en door het feit dat de aantrekkingskracht van de maan op het water op verschillende plaatsen op de aarde niet gelijk is.

Door de baan van de maan om de aarde blijft de schijnbare positie van de maan ten opzichte van de zon per dag zo’n 50 minuten achter. Er zijn daardoor twee hoogwaters en twee laagwaters per ‘maan-dag’ van 24 uur en 50 minuten. De gemiddelde duur van een getijcyclus is dus geen 12 uur, maar 12 uur en 25 minuten.

Invloed van de zon

Ook de zon heeft invloed op het getij, maar minder dan de maan, doordat hij veel verder weg staat. De invloed van de zon op het getij is ongeveer 45 % van die van de maan.

Spring- en doodtij

Als de zon en de maan als het ware in elkaars verlengde staan ten opzichte van de aarde, dan bundelen zij hun krachten en trekken ze samen meer water aan. Dit fenomeen wordt springtij genoemd. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Dit gebeurt als de zon en de maan haaks op elkaar staan. Dan wordt er van twee verschillende kanten aan het water getrokken. Het gevolg is dat het water minder stijgt dan gemiddeld. Dit verschijnsel noemen we doodtij.

Langs de Nederlandse kust treden springtij en doodtij overigens niet op tijdens volle maan en nieuwe maan, noch tijdens eerste kwartier en laatste kwartier, maar ongeveer twee dagen later.

Verschillen in tijd en amplitude

De tijden waarop hoogwater en laagwater vallen op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust verschillen sterk. Het getij plant zich in bijna twaalf uur voort van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland.

Ook de getijamplitude verschilt per plaats. Het tijverschil (verschil tussen hoogwater en laagwater) is het grootst in Zeeland. Vanaf dat punt neemt het in noordelijke richting geleidelijk af, tot nabij Den Helder; vanaf Den Helder neemt het in oostelijke richting weer toe.

Bijzondere getijvormen

In het zuidwestelijk kustgebied vertoont de getijkromme spitse hoogwaters en vlakkere laagwaters, in het noordelijk kustgebied is dit juist andersom. In de buurt van Hoek van Holland zijn de laagwaters zeer vlak van vorm, en soms dubbel.

Het laagwater volgens de getijtafels is altijd het laagste punt van de voorspelde getijkromme. Soms verspringt dit van de ene dag op de volgende van het eerste minimum naar het tweede of andersom. Om de gebruiker hierop te attenderen worden in de getijtafels voor Hoek van Holland en voor enkele andere locaties sterretjes gebruikt. Iets dergelijks, maar dan juist bij hoogwater, doet zich voor bij Den Helder.

Astronomisch getij

Het astronomisch getij is het aandeel van het getij dat wordt bepaald door de schijnbare bewegingen van de zon en de maan en enkele andere stabiele factoren, zoals de ligging van continenten. Dit is het getij dat optreedt als er geen wind en luchtdrukeffecten zijn. Daardoor kan het met redelijke nauwkeurigheid jaren vooruit worden voorspeld.

Niet alleen de zon en de maan zijn van invloed op het getij (eb en vloed). De uiteindelijke verschijningsvorm van het getij op een locatie wordt ook bepaald door de afstand tot de evenaar de waterdiepte en de aanwezige landmassa. Daarnaast bepalen de wind en de luchtdruk de uiteindelijke waterstanden. Het getijverschil ( tijden van eb en vloed) langs de nederlandse kust verschillen sterk. Het getij heeft 12 uur nodig om zich van het zuiden-westen naar het noorden-oosten te verplaatsen. Het getijverschil (verschil in waterhoogte) is het groots in Zeeland ongeveer 380 cm. Hoek van Holland ongeveer 170 cm en bij Den Helder 135 cm. Hierna neemt het verschil weer toe, bij Harlingen is het 200 cm en bij Delfzijl 300 cm.

eb en vloed

Eb en Vloed, Eb en vloed tijden, getijden tabel, weer, Eb & Vloed, Eb en vloed tijden, Eb en vloed maan, Eb en vloed noordzee, Eb en vloed waddenzee, Eb & vloed.eb en vloed systeem, ontstaan eb en vloed, eb en vloed grafiek, eb en vloed, eb en vloed getijden eb vloed tijden zeeland eb vloed waddenzee eb vloed tijden texel
eb vloed tijden zandvoort eb vloed tijden noordwijk eb vloed tijden bergen aan zee eb vloed eemshaven hoog en laag water noordzee hoog en laag water waddenzee

Bewaren

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.visbeleving.nl/eb-en-vloed-eb-en-vloed-tijden-getijden-tabel-weer/

Belgie hoog en laagwater grafieken.

Spread the love

Spread the loveOverzicht Getijdentabellen Belgie 2015 Belgie hoog en laagwater grafieken. eb en vloed tijden belgie, eb en vloed getijden belgische kust, getijden tabel, het weer,  hoog en laag water grafiek.

KNMI

Spread the love

Spread the love

Comments Closed