Kustversterking Petten en Callantsoog,

Spread the love

Kustversterking Petten en Callantsoog,

De kust-versterking bij Petten en Callantsoog gaat door, er zal een strand komen op de hondsbossche zeewering. De werkzaamheden zullen in 2013 gaan starten we houden u hierover op de hoogte.Citaat: In 2013 kiezen we een aannemer en is dus ook bekend hoe de kustversterking eruit zal zien. Hoe gaat de kustversterking eruit zien?
Hoe de versterking er precies uit gaat zien, weten we pas als de aannemer met een ontwerp komt.

REGIO PETTEN – Op 12 juli hebben vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun handtekening gezet onder een programma van 25 projecten waarmee zij natuur, recreatie en toerisme in de streek beter tot hun recht laten komen.

Zes ontwikkelingsbedrijven uit ons land en uit het buitenland hebben zich gemeld voor de aanbesteding van deze projecten die in het verlengde staan van de kustversterking. Uiteindelijk zullen er drie uitrollen die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Daarnaast verplichten zij zich het onderhoud te doen voor 20 jaar.

Er komen ook extra parkeerplaatsen, nieuwe strandopgangen en meer uitkijkpunten. Het natuurlandschap wordt aantrekkelijker gemaakt voor bijzondere planten en vogels.

Petten zal er heel anders uit komen te zien. Nu een dorp achter de dijk, straks een dorp omgeven door duinen.

Gedeputeerde Geldhof ziet deze verandering ook, maar markeert toch vooral de factor veiligheid: de zeewering wordt versterkt en de ruimtelijke inrichting verbeterd.

Punt van zorg zijn de strekdammen die kenmerkend zijn voor het strand bij Petten. Deze komen onder het zand te liggen waardoor ze niet meer te zien zijn. Hierdoor verdwijnen de visplekken en kunnen o.a. Scholekster en Steenloper hun voedsel hier niet vinden. Ook de Regenwulp, Paarse strandloper en Kanoet zijn vaste gasten hier waarvoor de zeewering van groot belang is. Er wordt naar een oplossing gezocht, maar hoe is niet duidelijk.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de kust bij Callantsoog zijn door het Rijk aangewezen als Zwakke Schakels en worden aangepakt om ook in de toekomst veilig te blijven.

Vóór 2016 moeten deze Zwakke Schakels op orde zijn. Daarvoor zorgen Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de provincie Noord- Holland. De kust wordt versterkt met zand, duinen en strand. Dit biedt kansen voor ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie en toerisme.

Onderstaande berichtgeving komt van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwatier;

De Hondsbossche en de Pettemer Zeewering en de duinen tussen Petten en Callantsoog zijn aangewezen als Zwakke Schakels in de kust. Ze voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom worden deze plekken in de komende periode versterkt. Dit biedt ook kansen om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, recreanten en toeristen.

Strand voor de dijk
Beide Zwakke Schakels worden weer veilig gemaakt door ze te versterken met zand, waarmee Noord-Holland er een bijzonder stuk kust bij krijgt. Straks liggen er duinen en strand voor een dijk. Voor de versterking is zeker 20 miljoen kubieke meter zand nodig. Zand is duurzaam en flexibel. Mocht de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgen, kan er makkelijk zand bij worden opgespoten. En blijft Noord-Holland veilig. Ook past de zandige versterking binnen het landelijk Deltaprogramma waarin wordt gezocht naar innovatieve oplossingen in het waterbeheer.

Bewaren

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.visbeleving.nl/kustversterking-petten-en-callantsoog/

Geef een reactie